Dit hebben Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland afgesproken met Kreis Borken, drie Duitse Wasser- en Boden Verbanden en vele Duitse jachtgenootschappen, jagersverenigingen en grondeigenaren. Beverratten brengen ernstige schade toe aan de oevers en dijken en vormen daarom een gevaar voor de veiligheid van de dijk. Vooral in de grensstreek groeit de populatie snel.

Maar liefst 95% van de beverrattenpopulatie in Nederland is te vinden langs de grens met Duitsland. Waterschappen in de grensstreek hebben daarom te maken met beverratten die de grens oversteken en de Nederlandse dijken en oevers onveilig maken – en heel snel vermeerderen. Vooral op stukken waar het in Nederland moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld smalle beekjes, is het handiger om de beverratten aan de andere kant van de grens te vangen. Eén beverrat kan 9 kilo wegen en 4 kuub (4000 kilo) grond verzetten.

Pilotproject

De pilot gaat om een stuk van circa 45 km in het gebied van Kreis Borken, net over de grens tussen Haaksbergen en Winterswijk. Doel van de pilot is om de beverrattenpopulatie te verminderen en onderling kennis uit te wisselen. De komende drie jaar krijgen de beverrattenvangers van de betrokken waterschappen bij hoge uitzondering een vergunning om de beverratten te vangen. De beverrattenvangers hebben hiervoor een speciale cursus moeten volgen. Aan deze pilot gingen bijna drie jaar van voorbereiding en gesprekken vooraf en moesten circa 73 Duitse jagersverenigingen, 19 jachtgenootschappen, vier overheden en vele grondeigenaren toestemming geven. Zo is afgesproken dat het alleen gaat om beverratten, dat de beverrattenvangers alleen op en om het water mogen vangen en dat de bijvangst weer vrijgelaten moet worden. De vallen worden elektronisch gemonitord. De Nederlandse vangers krijgen een signaal via een app als er een beverrat in de val zit.

Foto van de ondertekening v.l.n.r.: Wasser- und Bodenverband Unteres Berkelgebiet (Vorsteher A. Helmer), Waterschap Rivierenland/Muskusrattenbeheer (heemraad G. Nieuwenhuis), Waterschap Rijn en IJssel (dijkgraaf H. Pieper), Kreis Borken (Landrat Dr. K. Zwicker, Wasser- und Bodenverband Ellewicker-Crosewicker Feld (Vorsteher H. Göring), en Wasser- und Bodenverband Unteres Aagebiet / Wittes Venn (Vorsteher L. Kortbuß).