Het plan van de VVD wordt vanavond ingebracht tijdens de raadsvergadering over het bouwproject. Er is nog een kapitaalinjectie nodig, oplopend tot €1.2 miljoen, om de Viking te realiseren.  In het voorstel van de VVD gaat de verhuizing van het Burgerweeshuis ten koste van Theater Bouwkunde, die vanaf 2004 betrokken is bij het project. Volgens de VVD kan deze cultuurpartner prima door op haar huidige locatie aan het Klooster, met uitwijkmogelijkheden naar de Schouwburg.

Open brief

In een open brief van de besturen van de Viking, theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer komt het beeld naar voren dat deze partijen onvoldoende benaderd zijn door de VVD. Ze werden in de ochtend voor de presentatie van het VVD-voorstel door fractievoorzitter Daaf Ledeboer via een e-mail op de hoogte gebracht van het plan. In die mail wordt toegelicht dat de VVD met alle betrokken partijen open gesprekken wil voeren. Echter werd het nieuws vernomen uit De Stentor.

Inhoudelijk is het VVD-plan volgens de besturen ‘geen serieuze optie. Bezoekers van een poppodium stellen hele andere eisen aan een gebouw dan het publiek dat naar een filmhuis komt.’ Bovendien stellen de besturen dat de grenzen van de locatie van Theater Bouwkunde ‘theater-technisch, als qua werkomstandigheden en toegankelijkheid zijn bereikt.’

Ook het Burgerweeshuis, dat in het VVD-plan naar de Viking gaat verhuizen, laat in een brief naar het college van B&W weten dat ze niet ‘van te voren gekend zijn over de inhoud van het amendement en de bijbehorende bijlagen. De inhoud daarvan is dan ook niet bij ons geverifieerd. ‘

Het college van B&W laat ten slotte weten dat ze bijzonder veel waarde hecht aan de gemaakte plannen en afspraken met Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer. In een raadsmededeling valt hierover te lezen: ‘Dat de VVD, die altijd ingestemd heeft met de plannen voor De Viking, nu met een alternatief plan komt zonder dit te overleggen met de stichting De Viking, vindt het college geen recht doen aan deze partijen. Ditzelfde geldt voor het Burgerweeshuis: deze partij wordt door de VVD ingetekend op een plek waar het poppodium zelf niet naartoe wil.’

U kunt hier de brief van het Burgerweeshuis, de open brief van de besturen en raadsmededeling van het college van B&W lezen.

 

Update: Uit beantwoording op vragen van GroenLinks blijkt dat de VVD Deventer gesproken heeft met het bestuur van de Viking over het ingediende plan. Het bestuur van de Viking stelt echter dat de gesprekken op initiatief van het bestuur zijn genomen en geen inhoudelijk gesprek over het plan van de VVD is gevoerd.