Wethouder Frits Rorink: “Het lastige is dat wij er niet aan ontkomen dat er een aantal bomen weg moet. Dat doen wij liever niet omdat bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de buurt en koelte bieden in hete zomers. Tegelijkertijd willen wij fietsen stimuleren door het verbeteren van de fietsroutes. Gelukkig is het mogelijk om alle bomen die gekapt worden te herplanten langs de fietspaden.” 

Proces 

Het  ontwerp is voorgelegd aan bewoners en besproken met de bomenstichting en de fietsersbond. Dat heeft geleid tot aanpassingen. De fietsroutes maken onderdeel uit van het hoofdfietsnetwerk van Deventer en worden veel gebruikt door scholieren. 

Planning 

Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind 2020 beginnen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats om overlast te beperken. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2021 afgerond. 

Investering 

Met het verbeteren van de fietspaden is in totaal een investering gemoeid van 2,3 miljoen euro.