Arnold Struik (financiën), Robert Heukels (topsportklimaat) en Robert Pierik (medisch) maken sinds begin van dit seizoen deel uit van de Raad van Commissarissen. Samen met de maandag als directieleden teruggetreden Joop Boeyen (commercie), Hilco Kok (algemeen) en Adrie Steenbergen (technisch) vormen zij het bestuur van deze club, waarvan Edwin Lugt voorzitter is.

De bestuursleden voelen zich en zijn mede verantwoordelijk voor de huidige situatie bij Go Ahead Eagles, eenieder op het deelgebied waarop hij bij de dagelijkse gang van zaken betrokken was. Zij hebben aangegeven in ieder geval bereid te zijn om tot het einde van het seizoen hun werkzaamheden voort te zetten, in het belang van de continuïteit van de club.

Op uitdrukkelijk verzoek van Hans de Vroome heeft voorzitter Edwin Lugt besloten aan te blijven. De Vroome en Lugt realiseren zich dat draagvlak vanuit de achterban een voorwaarde vormt voor het slagen van hun missie. Op 12 december vindt een informatieavond plaats voor seizoenkaarthouders en sponsoren. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.