Motie

Op de algemene ledenvergadering van Drijver’s waren ongeveer 100 leden aanwezig. Aan het einde van de avond vlak voordat de stemming zou beginnen kwam er tot ieders verrasing een motie ter tafel. Deze stond niet op de agenda maar het bestuur liet deze motie toch tot stemming komen. In deze motie werd er gevraagd om meer onderzoek naar de haalbaarheid van de fusie en een uitstel van drie maanden om dan weer een algemene ledenvergadering te houden. In deze extra ledenvergadering zou dan bepaald gaan worden of het bestuur de onderhandelingen zou kunnen gaan starten. Bij stemming werd de motie door meer dan de helft van de aanwezige leden aangenomen. Het vier koppige bestuur van Drijver’s zag dit als een motie van wantrouwen en trad vervolgens onmiddellijk af.

Schapekolk

Bij de ledenvergadering op de schapekolk waar 50 leden aanwezig waren kreeg het bestuur wel het mandaat om de mogelijkheden en onderhandelingen van een fusie te gaan voeren. Nu Drijver’s geen bestuur meer heeft is de fusie dus voorlopig van de baan.

(Bron: Hanzestad)