Op de kaart ziet u waar eikenbomen staan, waar de eikenprocessierups is gemeld en waar deze is bestreden. De kaart wordt iedere maandag bijgewerkt. Op de kaart staan alleen solitaire eiken vermeld. Eiken in bosachtige gebieden zijn niet apart geregistreerd. Die worden op de kaart niet weergegeven. Het ministerie van LNV heeft een website gemaakt waarop u veel informatie kunt vinden: processierups.nu. 

Actuele situatie Deventer 

Door de grote hoeveelheid eikenprocessierupsen kan de gemeente de bestrijding op het moment niet aan. Door de vele meldingen is de wachttijd langer dan normaal. Bij de bestrijding van de rupsen geven wij prioriteit aan locaties waar veel mensen langs komen. Scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs worden zoals altijd met voorrang behandeld. De behandeling van de andere meldingen duurt soms wat langer. Op privéterrein worden de rupsen niet weggehaald door de gemeente. 

In juni, juli en augustus worden de rupsen bestreden door ze weg te zuigen. Er zijn momenteel zoveel rupsen in Nederland, dat de bestrijding achterloopt door een tekort aan aannemers die dit specialistische werk uit kunnen voeren. Dat geldt ook voor Deventer. Gezien de geringe capaciteit bij de aannemers valt er op dit moment niet aan te geven binnen welk tijdsbestek meldingen worden afgehandeld. 

Ziet u eikenprocessierupsen in bomen op gemeentegrond? Kijk eerst bij Veelgestelde vragen bij het Meldpunt openbare ruimte. Een melding doen? Dat gaat via Slim Melden, onder Groen/Openbare beplanting, of per telefoon: 14 0570. 

Voorkom overlast 

Voorkom ongemak en raak rupsen en resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven, maar spoel de huid met water. De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. Klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.