Het plan met de meeste voorkeur 

In februari 2019 hebben gemeente en initiatiefnemer een overeenkomst getekend voor een plan voor de voormalige openbare bibliotheek aan de Brink en de Kleine Overstraat. Het plan had de voorkeur van de bewoners van Deventer. Om dit plan te realiseren is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Nu het college ermee heeft ingestemd om dit ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen, kan iedereen het plan bekijken op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Museum 

Het bestemmingsplan maakt het plan mogelijk dat door initiatiefnemer is gepresenteerd. Het bestemmingsplan maakt een museum mogelijk aan de zijde van de Brink. Soort en omvang van het museum zijn nog niet bekend, er gelden wel randvoorwaarden voor de minimale omvang en de plek van het museum in het pand. Behalve een museum wordt ondersteunende horeca mogelijk aan de achterzijde, evenals winkels en ateliers aan de Kleine Overstraat. Ook zijn er woningen in het plan voorzien. 

Verkoop 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage van 26 maart tot 6 mei. Hiervoor is het nodig om een afspraak te maken via 14 0570: het stadhuis is door de coronamaatregelen alleen op afspraak geopend. De definitieve verkoop van het pand kan worden afgerond zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is.