Er moet wel worden voldaan aan bepaalde criteria. Zo moet het plan bestaan uit woningen die een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad in het dorp en moet het passen bij het dorpse karakter van Okkenbroek. De ontwikkelaar of het bouwbedrijf mag zelf bepalen hoeveel en welk type woningen hier komen. Ook belangrijke criteria waaraan ‘het beste plan’ moet voldoen zijn energiebesparing en duurzaamheid.

Meer informatie over het bouwterrein en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van Deventer verkoopt.