Voor het pand van de bibliotheek aan de Brink geldt een vaste verkoopprijs (€ 1.400.000). Het pand wordt verkocht aan de inschrijver met het beste plan. Welk plan dat is, bepaalt de gemeente. De gemeente wil onder de inwoners peilen hoe zij aankijken tegen de plannen voordat er een beslissing wordt genomen. 

Mensen kunnen stemmen via de gemeentelijke website. Hier presenteren de 4 partijen hun plan. Iedere bezoeker kan tot 19 juli op een voorkeur uitbrengen voor 1 plan. De uitslag van de peiling neemt de gemeente mee in haar uiteindelijke beslissing, naar verwachting in september. 

Plannen 

  • Woningen voor ouderen met een zorgbehoefte; 
  • Een museum in combinatie met een museumwinkel en brasserie met daarboven woningen; 
  • Een combinatie van maatschappelijke en commerciële functies met daarboven woningen; 
  • Een casino met daarboven appartementen.

De indieners van de plannen werken hun ideeën nu verder uit om ze goed te kunnen presenteren. Vanaf 22 juni zijn de plannen te zien op de website van de gemeente. Op 5 juli presenteren de geselecteerde partijen hun plannen in de Burgerzaal in het Stadhuis. De presentaties starten om 19.30 uur. Aansluitend kunt u de plannen inzien en vragen stellen aan de initiatiefnemers. Ook tijdens en na de avond kunnen mensen een stem met hun voorkeur uitbrengen.