Het NK Debatteren voor Scholieren wordt al sinds 1998 georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, een organisatie die speelse debatactiviteiten voor scholen ontwikkelt die ervoor zorgen dat leerlingen nieuwsgierig blijven, overtuigender durven spreken en zorgvuldiger leren luisteren. Naast landelijke kampioenschappen verzorgt de stichting ook nascholing aan docenten, geven zij debattrainingen in de klas en ontwikkelen zij lesmateriaal.   

Maanden hebben de debaters geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen. Tijdens drie voorrondes hebben ruim 110 scholen deelgenomen aan het toernooi die plaats vonden op gastlocaties die zelf ook al jaren deelnemen aan het NK Scholieren: Gymnasium Camphusianum uit Gorinchem en het Mendelcollege uit Haarlem. De voorrondes hebben tweeëndertig finalisten opgeleverd die gedegen kanshebbers zijn om de titel Nederlands Kampioen te veroveren.  

De scholieren hebben zes weken de tijd om de debatstellingen voor te bereiden, maar horen pas vlak voor het debat of zij vóór of tegen de stelling moet pleiten. Daarnaast volgen er op de dag zelf nog twee improvisatiestellingen.

De leerlingen debatteren deze finale onder andere over de volgende voorbereide stellingen:

  • Seksuele voorlichting leidt tot economische groei
  • Als de moeder na een bevalling weer gaat werken, moet de partner drie maanden thuis blijven
  • In de top 5 van iedere kieslijst moet minimaal 1 kandidaat 30 jaar of jonger zijn