Nu is dat niet aan de orde door corona vindt de politieke partij en dus moeten belangrijke beslissingen over windmolens niet op korte termijn worden genomen. Aanleiding voor de oproep is de onrust die is ontstaan over negen mogelijke locaties voor windmolens langs de snelweg, zo meldt RTV Oost. 

Deventer Belang, een lokale politieke partij met drie raadszetels, roept op om de besluitvorming rond de voorkeurlocaties A1 uit te stellen tot het moment dat gedegen inspraak weer mogelijk is. “Alleen daarmee kunnen wij recht doen aan echte mogelijkheden tot participatie. Deventer Energie Coöperatie en Pure Energie hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de exploitatie van de negen windmolens langs de snelweg”, aldus de partij. 

Eenrichtingsverkeer 

Belanghebbenden hebben van de gemeente een brief gekregen. Die heeft volgens Plaatselijk Belang voor veel onduidelijkheid gezorgd. “De daarop aangeboden online sessie voor belanghebbenden vanuit de gemeente is als eenrichtingsverkeer ervaren. Ingelogde luisteraars zijn enorm teleurgesteld en voelen zich niet serieus genomen”, schrijft de partij. 

De partij wijst er op dat een van de belangrijkste onderdelen van het energieplan dat de gemeenteraad van Deventer onlangs heeft aangenomen de uitdrukkelijke eis is om tot een goede participatie te komen. “Onze raad hecht daar grote waarde aan om tot een goed draagvlak te komen.” 

Vaccinatieprogramma 

In tijden van corona lukt dit niet, bepleit de partij in zijn brief aan het college. “Om het proces van inspraak en participatie toch recht te doen verzoekt mijn fractie de gehele besluitvorming uit te stellen tot aan het moment dat deze weer in de volle breedte kan plaats vinden”, stelt fractievoorzitter Bert Kleine Schaars van Deventer Belang. “Leidend zouden de huidige coronamaatregelen moeten zijn. Totdat die weer voldoende ruimte geven. Mijn fractie is van mening dat dit pas echt kan als Nederland ver gevorderd is in haar voorgenomen vaccinatieprogramma.”