Het CDA maakt zich zorgen over het halen van de duurzaamheidsdoelstellingInwoners en ondernemers moeten ook stappen zetten als het gaat om verduurzamen. Om hen te ondersteunen en te stimuleren, diende de CDA-fractie woensdag in de Staten een motie in voor de inzet van energiegebiedsregisseurs en het ontwerpen van een tweetal vouchers met energiebesparingstips en mogelijkheden voor de inzet van duurzame energie. De motie werd mede ingediend door de ChristenUnie, 50plus, D66 en GroenLinks en kreeg vervolgens brede steun in de Staten. 

Woordvoerder Bouwien Rutten is blij met de brede steun van de Staten: ” We staan voor een enorme opdracht om aan de slag te gaan met de energietransitie. We zien dat vooral concrete en laagdrempelige acties effect hebben, Daarmee kunnen we mensen verleiden en stimuleren met energiebesparing aan de slag te gaan. Als men eenmaal een begin heeft gemaakt met het besparen en de inzet van groene energie, zie je dat mensen en bedrijven enthousiaster worden om verder te gaan. De vouchers die nu gemaakt gaan worden door de provincie dagen de inwoners en het bedrijfsleven uit de eerste stap te maken.” 

Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om met concrete acties inwoners en bedrijven nog meer te stimuleren energie te besparen en hernieuwbare energie te gebruiken. Hiervoor worden energievouchers gemaakt.  Ook vragen de Staten om de inzet van energiegebiedsregisseurs, zoals in Noordoost-Twente waar 4 gemeenten samen 1 energieregisseur inzetten, verder uit te rollen in Overijssel. Deze gebieds-regisseur is in feite de spin in het web op het gebied van nieuwe energie. Hij of zij kan kennis en ervaringen snel delen met inwoners, bedrijfsleven en overheid.