De belangrijkste redenen hiervoor zijn investeringen voor het renoveren en vervangen van stuwen en rioolwaterzuiveringen en de cao-ontwikkeling van personeel.

Het algemeen bestuur bespreekt op 19 november het voorstel om hiervoor de waterschapsbelasting 2020 te verhogen.