Daarmee wil het college van burgemeester en wethouders een nieuw instrument toevoegen om de overlast op de Beestenmarkt effectief te kunnen bestrijden. 

Structurele overlast tegengaan 

Al jaren zijn er problemen op de Beestenmarkt. Er is sprake van diefstal, overlast in verband met alcohol of drugs, (geluid) overlast door jeugd, vandalisme en zakkenrollerij. Het gaat om structurele overlast die de openbare orde ernstig verstoort. 

Verblijfsverbod 

Het is op grond van de APV verboden om zich op de Beestenmarkt op te houden in een groep van meer dan vier personen als dit leidt tot verstoring van de openbare orde. De burgemeester kan overlast veroorzakende personen een tijdelijk verblijfsverbod opleggen. De persoon die zo’n verbod krijgt mag zich voor een bepaalde periode niet meer in dat gebied begeven.