Wethouder binnenstad Carlo Verhaar: “De binnenstad van Deventer bruist en is steeds in beweging. We willen ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd het waardevolle karakter en de sfeer beschermen. Het beeldkwaliteitsplan is daar een belangrijk hulpmiddel voor.” 

Vernieuwingen 

Er is grote behoefte aan vernieuwing van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) omdat bepaalde zaken 20 jaar geleden nog niet waren opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan uitgangspunten voor klimaataanpassing zoals groen, water en verharding. Of uitgangspunten voor zonnepanelen en installaties op het dak. De Planadviesraad beoordeelt plannen aan de hand van het BKP. 

Openbare ruimte 

Behalve de gebouwen, is de inrichting van de openbare ruimte ook heel bepalend voor de kwaliteit en uitstraling van de binnenstad. Daarom kent het BKP een algemeen visiedeel en 2 uitwerkingen: openbare ruimte en gebouwen. 

Reageren 

Vooraf zijn veel partijen zoals bijvoorbeeld erfgoedpartijen geïnterviewd om hun inbreng in het plan te kunnen geven. Nu is het BKP in concept klaar. Tot en met donderdag 28 januari 2021 kan iedereen reageren op dit plan. Als de zienswijzen zijn verwerkt, gaat het BKP ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Het plan is te vinden op www.deventer.nl/beeldkwaliteitsplan. Ook kun je hier een filmpje vinden waarin de belangrijkste elementen worden toegelicht. 

Inspiratie 

Wethouder ruimtelijke ordening Liesbeth Grijsen: “Het plan is heel beeldend en toegankelijk van opzet. Ik verwacht dat het eigenaren en ontwikkelaars in de binnenstad inspireert en helpt bij verbouwingen of nieuwbouw. Zo zorgen we samen voor een goede balans tussen vernieuwing en behoud.”