Het Energiefonds stak 5,4 miljoen euro in het Deventer bedrijf WOAB, dat voor de helft van Van Haafs echtgenoot is. Monique van Haaf is zelf toezichthouder namens de provincie van het Energiefonds.

“Gedeputeerde Monique van Haaf heeft mij naar aanleiding van het aftreden van een gemeenteraadslid in Deventer gemeld dat haar echtgenoot K. Jager betrokken is bij het bedrijf WOAB in Deventer. Een feit dat bij de provincie al geruime tijd bekend was”, aldus de Commissaris van de Koning.

“Ten aanzien van het Energiefonds wil ik benadrukken dat de provincie Overijssel op afstand staat. De provincie is weliswaar enig aandeelhouder, maar gaat niet inhoudelijk over concrete investeringen in projecten die het fonds doet. Het Energiefonds heeft een eigen directie die zelfstandig opereert, bijgestaan door een onafhankelijke adviescommissie”, meldt Commissaris Staal over dat specifieke geval.