De Adviescommissie Geborgde zetels heeft op 5 juni haar advies aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen. 

Derde droogtejaar op rij
BBB is hier een groot tegenstander van. Het afschaffen van de geborgde zetels zou betekenen dat in een functionele democratie zoals de waterschappen nu zijn, de agrariërs niets meer te vertellen hebben. Ze mogen nog in een adviescommissie, maar geen zeggenschap. Dit gaat frontaal in tegen het uitgangsprincipe van belang-betaling-zeggenschap. Op deze manier worden de waterschappen volledig gekaapt door reguliere landelijke politieke partijen met een grote afstand tot én gebrek aan kennis over de situatie op het platteland. In het derde droogtejaar op rij is de BBB hard met de neus op de feiten gedrukt over het belang van goed waterbeheer. 

BoerBurgerBeweging
Meer informatie over BoerBurgerBeweging en de 8 pijlers waarop het verkiezingsprogramma wordt gebaseerd vindt u via deze link. Meer informatie over alle 12 kandidaten vindt u via deze link.