BBB wijst er ook op dat meerdere Tweede Kamer-fracties en coalitiepartijen die voor deze maatregel waren, collectief hebben geblunderd. Ze hielden zich doof voor de kritiek en waren blijkbaar niet in staat de juiste vragen te stellen die verwacht mogen worden bij hun controlerende taak. De incompetentie van veel Kamerleden op het gebied van zaken, waarin zij als landbouwwoordvoerders worden geacht specialist te zijn, is pijnlijk duidelijk geworden aldus de BoerenBurgerBeweging.

BBB: “De voermaatregel was volgens de minister noodzakelijk om de bouw in Nederland weer op gang te krijgen. Groen moet dus wijken voor grijs. Wat BBB betreft moeten alle stikstofplannen van tafel. Zolang de agrarische sector onder het door de EU verplichte stikstofplafond blijft, is er in principe geen enkele reden om via miljarden kostende stikstofplannen de natuur te herstellen.”

De partij vindt dat ondernemers en burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. De tijd van emotionele tijdelijke maatregelen is voorbij. De landbouw, en dus de Nederlandse maatschappij, is gebaat bij een langjarig consistent beleid. Eerst moet met alle sectoren (bouw, energie, transport, industrie, luchtvaart, landbouw etc..) besproken worden wie welke ruimte in Nederland krijgt  en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Dit beleid dient als anker voor toekomstige maatregelen. Elke nieuwe maatregel moet worden getoetst aan deze visie. Landbouw mag niet standaard als wisselgeld worden gebruikt besluit de partij.