Wie de jeugd (nog) heeft, heeft toekomst. Onder dat motto is de nieuwe werkgroep ‘Bathmen 2035’ ontstaan. Deze groep, vooral bestaande uit Bathmense jongeren, maakt zich zorgen. Een aantal van hen woont noodgedwongen al in Deventer. Wessel Nikkels: ‘We willen juist nu de discussie openen over een toekomstig leefbaar Bathmen waar ook jonge mensen een kans krijgen om prettig te wonen en oud te worden. Juist nu, omdat er nu nog veel jongeren in Bathmen zijn’. 

Toekomstkaart 

De werkgroep werkt aan een toekomstkaart van Bathmen in 2035. Deze kaart wordt getoond op de Winterfair en gebruikt om met u in gesprek te gaan. Het vertrekpunt voor de werkgroep is een dorp met 2 volwaardige functionerende lagere scholen en daarvoor is groei nodig. 

Uw mening 

Leden van de Werkgroep Bathmen 2035 willen met u in gesprek over vraagstukken als: 

  • Wat betekent een leefbaar Bathmen voor u?
  • Waar moeten nieuwe woningen komen? En wat voor woningen?
  • Moet er een tweede supermarkt komen?
  • Wat voegt een bedrijventerrein aan de Marsdijk toe behalve werkgelegenheid?
  • Wat hebben we toeristen te bieden en willen we die wel?
  • Hoe houden we de uitgaans- en horecavoorzieningen op peil?
  • Waar komen de windmolens?

Uw mening telt alleen als u die laat horen. Dit gaat helpen om een nieuwe positieve dorpsvisie op te stellen die gedragen wordt door de inwoners. De werkgroep ziet u graag op zondagmiddag 17 november op de Winterfair.