Bij het herinrichten van het schoolplein is zoveel mogelijk met natuurlijke materialen gewerkt. Daardoor worden kinderen uitgedaagd om in en met de natuur te spelen. Zo kunnen de leerlingen hun klimkunsten laten zien op een boomstammenparcours. Naast de zandbak staat een waterpomp waarmee leerlingen volop kunnen experimenteren met water, wateroverlast en wat ze kunnen doen om wateroverlast te voorkomen. 

Klimaatproof
Naast een uitdagende plek om te spelen was het klimaat van de toekomst een belangrijk thema tijdens het maken van de plannen: meer heftige regenbuien en ook vaker langere perioden van droogte. Alle regenpijpen van het schoolgebouw zijn bovengronds afgekoppeld. Regenwater loopt over het schoolplein weg en wordt met innovatieve infiltratiekratten in de grond opgenomen. Leerlingen kunnen dus zien wat er met het water gebeurt. Daarnaast beschikt het nieuwe schoolplein over meerdere wadi’s: lager gelegen delen waar het water in opgevangen kan worden als het hard regent, en het normale systeem het water niet kan verwerken. Bij de maatregelen die Slingerbos neemt, is niet alleen rekening gehouden met de buien die nu vallen, maar ook met de nóg hevigere buien die in de toekomst gaan vallen. Echt klimaatproof dus. 

Samenwerking
De leerlingen, leerkrachten en ouders van basisschool Slingerbos waren actief betrokken bij het maken van de plannen. Ze maakten verschillende mini-schoolpleintjes om de basis van het ontwerp te leggen. Stichting De Ulebelt en ingenieursbureau Tauw waren betrokken om de plannen van de mini-schoolpleintjes om te zetten naar het echte schoolplein. Gemeente Deventer en Waterschap Drents Overijsselse Delta dachten mee over hoe speelplezier gecombineerd kon worden met inrichten voor een veranderend klimaat en verstrekten subsidie. Daarnaast droegen onder andere WijDeventer, Rabobank en Jantje Beton loterij financieel bij om de plannen te realiseren.