Het doel van het project is het bevorderen van de culturele ontwikkeling en vaardigheden van de leerlingen op het gebied van mediakunst en erfgoed en deskundigheidsbevordering van zowel de leerkrachten van de deelnemende scholen als van de kunstdocenten en educatoren van de culturele partners. 

Aanleiding van het project is een behoeftepeiling door Kunstcircuit onder alle PO-scholen in Deventer, waarna drie scholen aangaven graag mee te willen doen aan het project. De betreffende scholen zijn al actief op het gebied van cultuureducatie en willen dit graag verder verdiepen op het gebied van mediakunst- en erfgoededucatie. De scholen zullen samen met de culturele partners, die door Kunstcircuit zijn benaderd om deel te nemen aan het project, in een co-creatie traject aan de slag gaan om nieuw lesaanbod te ontwikkelen dat past bij de school. 

Het project, dat een looptijd heeft van drie jaar, is gericht op leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Het eerste jaar gaan de leerkrachten en kunstdocenten aan de slag met een training Design Thinking, gaan zij lessen ontwikkelen en testen. Het tweede en derde jaar gaan zij door met de lesontwikkeling en krijgen de betrokken leerkrachten trainingen mediakunst- of erfgoededucatie van de kunstdocenten. In het derde jaar zal, waar mogelijk en wenselijk, de verbinding worden gelegd tussen mediakunst en erfgoed.