Daar willen de betrokken gemeenteleden graag handen en voeten aan geven door niet alleen op zondag Kerk te zijn, maar ook door de weeks. Bijdragen aan een mooie stad, waarin mensen er zijn voor elkaar. In Deventer heeft de Baptistengemeente zich daarom onder andere verbonden aan Stichting Present. Via Present zetten zich regelmatig groepen gemeenteleden in voor een praktische klus bij plaatsgenoten, of bijvoorbeeld een wandelproject.  

Tijdens de dienst op zondagmorgen 7 oktober werd deze samenwerking geformaliseerd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Een feestelijk moment, waar alle gemeenteleden getuige van waren. Na de dienst konden vrijwilligersgroepen zich direct aanmelden om een project te doen. En werd er nog meer verteld over de diverse mogelijkheden om Present te zijn. Als maatjesgezin voor vluchtelingen (Match & Connect) bijvoorbeeld, als Kerstengel of door een Sinterklaas verrassingspakket te maken. 

Via Present zetten vrijwilligersgroepen zich in die iets voor de ander willen betekenen. Deze groepen zijn bijvoorbeeld afkomstig uit het bedrijfsleven (collega’s), de politiek, scholen, service clubs, maar ook heel regelmatig uit kerken. Juist voor kerken biedt Present een helpende hand om iets te kunnen doen voor plaatsgenoten, die je zelf niet direct in het vizier hebt, maar die wel heel goed en graag hulp kunnen gebruiken. Hulp bieden aan hen die geen helper hebben. Zo wordt er kleur aan de stad gegeven en krijgt geloven een hele praktische dimensie.