Gezamenlijk met de GGZ-instelling waar de cliënt onder behandeling is, wordt het beste traject voor de individuele cliënt ingericht, waarbij bestaande belemmerende regelgeving aan de kant wordt geschoven. Op donderdag 4 oktober 2018 is het plan dat hieraan ten grondslag ligt ondertekend door Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV en Hans van Leeuwen, HR directeur bij Asito.

Afgelopen januari wonnen Dimence en Asito samen al de Best Practice Award met de samenwerking: ‘Samen werken aan een beter leven’. Sinds 2015 is het mogelijk voor onze cliënten om bij Asito werkervaring op te doen. Zo kunnen de deelnemers de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Monique Geux, Afdelingshoofd Huisvesting Dimence: “We willen structuur en eigenwaarde meegeven aan cliënten die op het punt staan weer de maatschappij in te gaan. Als een cliënt een werkervaringsplaats krijgt, is dat een grote stap voorruit.”