Er wordt nieuw asfalt aangebracht en de bermverharding wordt hersteld. In de bestaande goten hersteld men  de afwateringsputten en het straatwerk.   

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 mei zijn de voorbereidende werkzaamheden. De Looweg is dan gewoon toegankelijk voor het verkeer. Voor het doorgaande verkeer is de weg afgesloten van maandag 20 tot en met vrijdag 24 mei. Op woensdag 22 mei is de Looweg helemaal afgesloten vanwege het aanbrengen van de asfaltdeklaag.