Het asfalt wordt deels weggefreesd en opnieuw aangebracht. Verder maakt men een passeerhaven. De inritten sluiten  aan op het asfalt en de bermen worden afgewerkt. I 

Planning 

  • Woensdag 7 april:  asfalt wegfresen. Woningen blijven bereikbaar. Er is wel hinder. 
  • Vrijdag 9 april: asfalteren. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer. Woningen zijn alleen te voet of per fiets bereikbaar. 
  • Vanaf maandag 12 april: aanleg van de passeerhaven. Deze week worden ook de inritten aangesloten op het asfalt en werkt de gemeente de  bermen af. Woningen blijven bereikbaar. Er is wel hinder. Op de dag van asfalteren zijn woningen niet of lastig bereikbaar. 
  • Dinsdag 20 april: is de verwachting dat de werkzaamheden zijn afgerond. 

Afvalinzameling 

Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Plaats uw container buiten het werkvak. Als het nodig is, dan zorgt de uitvoerder ervoor dat uw container wordt verplaatst. Na lediging plaatst de uitvoerder uw container terug. 

Contact 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder of bij Gemeente Deventer.