Het asfalt wordt deels weggefreesd en opnieuw aangebracht. Het straatwerk wordt aangesloten op het asfalt en werken we de bermen af. 

Bereikbaarheid 

Op woensdag 24 maart is men begonnen met asfalteren. De weg is afgesloten voor autoverkeer. Woningen zijn alleen te voet of per fiets bereikbaar. 

Afvalinzameling 

Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Plaats uw container buiten het werkvak. Als het nodig is, dan zorgt de uitvoerder ervoor dat uw container wordt verplaatst. Na lediging plaatst de uitvoerder uw container terug. 

Contact 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Gemeente Deventer.