Volgens de gemeente gaat het om ‘niet-hechtgebonden asbest’. De gemeente heeft opdracht gegeven om diezelfde nacht nog te onderzoeken of er asbestdeeltjes in de ruimten aanwezig waren waar kinderen en personeel van de BSO komen. Dat is niet het geval, aldus wethouder Kolkman in een raadsmededeling.

Ouders zijn woensdag geïnformeerd en de kinderen worden t/m vrijdag in de Hagenpoortschool aan de Bagijnenstraat opgevangen. De ruimte wordt gesaneerd.

Het onderzoeksrapport naar de losse asbestdeeltjes is beoordeeld door de GGD IJsselland. De GGD geeft aan dat er geen risico’s voor de gezondheid zijn met betrekking tot het aanwezig asbest. Er zijn geen losse asbestvezels in de lucht aangetroffen die ingeademd kunnen worden.