Hij volgt Mark Strolenberg op als lid van de VVD-fractie. Mark Strolenberg heeft het waterschapsbestuur verlaten omdat hij beëdigd is als lid van de Tweede Kamer.

Arnold Nijland is sinds februari van dit jaar al actief als fractievolger van de VVD-fractie. Hij woont in Wesepe met zijn vrouw en zijn zoon op een akkerbouwbedrijf. Arnold Nijland is bij Roelofs Groep in Den Ham Manager Zandwinning en daarnaast beëdigd Rentmeester NVR.

Desgevraagd zegt het nieuwe AB-lid over zijn toetreden tot het waterschapsbestuur: “Ik heb enorm veel zin om de komende 2 jaren mijn bijdrage te leveren in het algemeen bestuur van het waterschap. De onderwerpen spreken mij erg aan”.

Zetelverdeling
In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld na de waterschapsverkiezingen in 2019:  Water Natuurlijk (5), VVD (4), CDA (3), ChristenUnie (2), Algemene Waterschapspartij (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (3), 50Plus (1), SGP (1), Ongebouwd (4), Bedrijven (3) en natuurterreinen (1).