Op dit moment heeft één op de tien huishoudens in de gemeente Deventer een laag inkomen en daarmee kans op armoede. De Stichting Armoedefonds geeft landelijk financiële steun aan lokale organisaties die mensen in armoede helpen met o.a. voedsel, kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten, huisvesting, zorg- of medische kosten, maar ook hulp bij de administratie of directe noodhulp. 

 Het Armoedefonds wil met de actie donateurs werven die met een eenmalige of structurele bijdrage zowel het fonds als speciaal de Voedselbank Deventer ondersteunen.  

Meer informatie over donaties en de huis-aan-huis campagne op www.armoedefonds.nl.