Er is al een groot gebrek aan technische mensen en dit zal de komende jaren nog meer toenemen. Enexis en Unica laten zien dat er oplossingen voor zijn. Ze rekruteren mensen die in de arbeidsmarkt uitgerangeerd waren. Het gaat vooral hierbij om ouderen met ervaring in en/of belangstelling voor techniek. Door de zij-instroom die is ontstaan kunnen ze zinvol werk krijgen in technische functies. Hier gaat het om een zorgvuldige selectie en waarbij nodig een opleidingstraject vooraf. Het uitgangspunt hiervan is wat de persoon kan bieden en niet wat er door de functie word gevraagd.

“Mensen kansen bieden en aandacht hebben voor, waarin zij nog bijdragen door erin te investeren zal een deel van de arbeidsvraag kunnen invullen. Zij die nu thuis zitten, kunnen zinvol werk krijgen.” Vertelt ChristenUnie tweede kamerlid Eppo Bruins. Het vraagt wel geduld en extra investering van de werkgevers, het zou zichzelf wel terug moeten verdienen. Als het proces zorgvuldig is opgezet zullen meer werkgevers ook eraan werken. 

 Statenlid Sybren Stelpstra pleit daarom voor vastlegging en het dupliceren van dit soort processen en instellingen van versnelling teams die dit bij andere werkgevers kunnen invoeren. Scholingsfondsen uit de diverse branches zullen daarvoor breder worden ingezet. Volgens het ChristenUnie statenlid, “niet meer specifiek voor de eigen, maar ook voor de andere sectoren.” De overheid zal daarom in gesprek moeten gaan met werkgevers en vakbonden om het geld wat in de opleidingsfondsen zit. Stelpstra zou graag willen dat het geld uit dit soort fondsen ook voor niet werkenden, wordt ingezet, zelfs tot in het primaire onderwijs toe om kinderen alvast te interesseren voor bijvoorbeeld technische functies.  

 Dat punt sluit aan bij de initiatieven van de Stadskamer in Zwolle. Zij willen een makelaarsfunctie vervullen tussen ondernemers en onderwijs, Dat kan door bij werkgevers na te gaan waar en welke vraag er is en in het onderwijs leerlingen daarvoor te interesseren. Dat sluit aan bij de initiatieven van de Stadskamer in Zwolle.  Dat kan al op vrij jonge leeftijd weten ze uit ervaring, met o.a. hun workshops voor kinderen uit het basisonderwijs. Deze spelen en werken op zaterdagmiddag met technische vraagstukjes in de Stadkamer, voor iedereen toegankelijk.

De leerlingen van het Cibap hebben er ervaring mee. In hun manier van creatief ontwerpen en denken kunnen zij in de toekomst werkgevers en medewerkers helpen anders te denken, naar andere vormen te zoeken. Vormen waarin medewerkers vanuit hun competenties zich ontwikkelen, volgens het ChristenUnie Statenlid Sybren Stelpstra. “De functiescheiding heeft ons veel gebracht, maar het nadeel daarvan is dat we minder met elkaar zijn gaan praten. Door te overleggen creëren we weer kansen voor ontwikkeling, voor elkaar”.