Dankzij vrijwilligers weer meer op pad Projectleider Elise Steunebrink van Deventer Doet legt uit: ‘ANWB AutoMaatje is bedoeld voor inwoners die minder mobiel zijn en voor wie regulier vervoer zoals OV of taxi niet altijd een optie is. Autorijden lukt vaak niet meer en steeds een beroep doen op naasten is moeilijk. De mogelijkheden om naar buiten te gaan is voor deze mensen beperkter. Gelukkig zijn er ook veel mensen die iets voor een ander willen doen. ANWB AutoMaatje brengt deze mensen samen, zodat minder mobiele inwoners weer meer kunnen deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven.’ 

Veiligheid rondom corona Uiteraard volgt ANWB AutoMaatje Deventer de geldende coronamaatregelen voor maximale veiligheid. ‘Met de huidige maatregelen zijn alleen medisch noodzakelijke ritten mogelijk. Daaronder vallen ook de zogenaamde “vaccinatieritjes”, om mensen te brengen en halen voor hun vaccinatie. Als de coronamaatregelen straks soepeler worden is meer mogelijk, uiteraard altijd na overleg met de vrijwillige chauffeur. Bijvoorbeeld ritjes naar familiebezoek, de markt of zelfs buiten de gemeente.’ 

Aanmelden Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als vrijwilliger via www.deventerdoet.nl/automaatje voor de vacatures of een email sturen naar automaatje@deventerdoet.nl. Bellen kan ook naar: (0570) 61 58 05