Onderzoek
De Vrijwilligerscentrale Deventer heeft een enquête gehouden. Voorlopige conclusies zijn dat veel organisaties hun werk voor een belangrijk deel hebben gestaakt en nog zoekende zijn. Er wordt vooral geworsteld met de vraag hoe fysieke contacten met deelnemers en bezoekers anders te organiseren zijn. De beperkingen gelden ook voor het contact met de eigen vrijwilligers.

Voor de groep 70+ vrijwilligers in het bijzonder dreigt dat zij, behorend tot de risicogroepen, door een aantal organisaties op voorhand uitgesloten worden. Daarnaast worstelen veel organisaties met hun evenementen, bijeenkomsten en kantinebezoek. 

Veel interesse
Uit het onderzoek blijkt veel interesse om van elkaar te leren en vragen, en de creatieve oplossingen die men ook ziet, met elkaar te bespreken. Via een webinar wil de Vrijwilligers Centrale Deventer deze uitkomsten en conclusies bespreken met diverse organisaties die deel hebben genomen aan dit onderzoek. 

Voor meer informatie over de enquête kan men terecht op www.vrijwilligersstad.nl/onderzoek.