In overleg is burgemeester Ron König en de beheerder civieltechnische kunstwerken & beeldende kunstafdeling Deventer geïnformeerd. De gemeente Deventer vindt dat het monument op de huidige locatie niet goed tot zijn recht komt en de bewoners hier hinder door ondervinden.

Het monument staat nu nog met het plateau naar de bewoners van de oude bibliotheek toe en de gemeente vindt dat het monument daar niet tot zijn recht komt. Alex Schokker is heel blij met het besluit van de gemeente Deventer en wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de verplaatsing.