Door de aanhoudende droogte groeien de grasplantjes nauwelijks, waardoor de grasmat niet dicht groeit en de wortelontwikkeling achterblijft. Het Groenbedrijf probeert de schade zo veel mogelijk te beperken door te sproeien met grondwater. De temperaturen zijn echter zo hoog dat het water snel verdampt. Het besluit om de onderhoudsperiode te verlengen is genomen op advies van Het Groenbedrijf en in overleg met de KNVB. Door de verlenging krijgen de velden de kans om zich te herstellen, zodat er in het najaar en voorjaar gesport kan worden op goede en veilige velden.

Als de droogte de komende weken aanhoudt kan het zijn dat 2 weken verlenging niet genoeg is. Het Groenbedrijf bekijkt de komende tijd per veld wat de staat van het gras is en geeft dan een advies.