De heer Kerver (50) is momenteel Hoofd Bestuur & Communicatie en Kabinetschef in de gemeente Arnhem. Hij studeerde Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De griffier is de eerste adviseur van de raad en hoofd van de Griffie; de afdeling die de gemeenteraad adviseert en ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Alex Kerver volgt hiermee de voormalige raadsgriffier Hans Peet op.