Omleidingen 

De kruising met de Spitdijk valt binnen de afsluiting van de hoofdrijbaan, waardoor verkeer tussen Deventer en Bathmen om moet rijden via de A1. De omleidingsroute voor verkeer tussen Deventer en Holten gaat over de N348, A1, N332 en visa versa. 

De omleiding voor (brom)fietsers tussen Deventer en Holten en visa versa gaat via Bathmen. De omleidingen worden met borden aangegeven. 

Buslijn 160 Syntus (Deventer-Bathmen) 

Tijdens de afsluiting van de N344 rijdt Syntus (een service van Keolis Nederland) een andere route voor buslijn 160 tussen Deventer en Bathmen. Deze lijn rijdt dan via de A1 waardoor ook halteplaatsen komen te vervallen. Binnenkort komt hierover meer informatie op de website van Syntus Overijssel www.syntusoverijssel.nl. 

Werkzaamheden 

In Deventer werkt ProRail aan een nieuwe tunnel onder het spoor in de Oostriklaan. Omdat er van 11 tot en met 13 mei geen treinen rijden tussen Deventer en Rijssen kan de provincie werkzaamheden uitvoeren bij de spoorwegovergang in de N344 (nabij de kruising met de Spitdijk). De werkzaamheden bij de spoorwegovergang in de N344 bestaan uit het vervangen van asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen op de hoofdrijbaan en de fietspaden. 

Kijk voor meer informatie op www.bereikbaar.overijssel.nl.