Aannemer van Spijker is begonnen met de reconstructie van de Oostriklaan tussen de Oostriksweg en de rotonde Leonard Springerlaan. Dit is nodig om straks de nieuwe onderdoorgang goed aan te kunnen sluiten op de Oostriklaan ten noorden van de spoorlijn. 

De aannemer start met het opbreken van het fietspad en de aanleg van rioleringen. Om deze reden is het fietspad langs de Oostriklaan afgesloten op dit wegvak. Fietsers van en naar de Vijfhoek worden omgeleid via de Colmschaterstraatweg en Oostriksweg. 

De weg blijft wel open voor het autoverkeer, maar ook dit verkeer kan enige hinder ondervinden.