De Brinkgreverweg is dicht vanaf de aansluiting Churchillplein tot na de spoortunnel. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de afsluiting. 1 zijde van het fietspad wordt afgesloten. Aan de andere zijde wordt het fietspad tijdelijk 2 richtingen.  

Voor gemotoriseerd verkeer is er een beperkte hinder. Er is een omleiding. De vertraging is buiten de spits ongeveer 5 tot 10 minuten. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen.  

Lijnbus 5 rijdt om via de Stationsstraat – Ceintuurbaan – Brinkgreverweg. Deze route is niet nieuw. De bus rijdt deze route al een tijdje vanwege de werkzaamheden rond de Groene Wal. l 

Men gaat de afwatering bij de Brinkgrevertunnel verbeteren. Deze spoortunnel staat bij hevige regenbuien regelmatig onder water. Door te zorgen voor een juiste afwatering wordt overlast voorkomen.