De redenen voor dit verzoek zijn de inrichting van de twee nieuwe stichtingen, Deventer Marketing en dEVENTer. Dit vraagt meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Uitgangspunt is dat de beide nieuwe organisaties op 1 januari 2020 van start kunnen gaan.

De afbouw van de VVV Deventer vraagt meer tijd en er zijn voor Deventer en voor de beide nieuwe organisaties diverse positieve ontwikkelingen, die het mede noodzakelijk maken langer aan te blijven: de nieuwe cultuurvisie van de gemeente Deventer, de nieuwe uitvoeringsagenda economie van de gemeente Deventer, nieuw provinciaal evenementenbeleid (2020-2023) en nieuw beleid Fonds Podiumkunsten.

Hein te Riele heeft ingestemd met het verzoek van het bestuur.