Op 22 maart oordeelde de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State in een uitspraak dat Afghaanse vluchtelingen geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen. Hoewel de Raad de veiligheidssituatie in Afghanistan als heel “zorgelijk” omschrijft. De staatssecretaris dreigt nu op  korte termijn Afghaanse vluchtelingen, van wie het verzoek om toelating in Nederland is afgewezen, uit te zetten naar Afghanistan, terwijl Afghanistan volgens de Global Peace Index na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld is en de VN-Veiligheidsraad Afghanistan sinds 2017 betitelt als een land in oorlog.
In Afghanistan zijn teruggekeerde vluchtelingen hun leven niet zeker.
Negen kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, Unicef Nederland en Kerk in Actie, roepen de Nederlandse regering dan ook op om deze vluchtelingen niet terug te sturen. Tot nu toe zonder resultaat.
Onder onze ogen dreigt zich een menselijke drama te voltrekken. Amnesty Deventer, PKN Lebuinus, Vluchtelingenwerk Deventer, Humanistisch Verbond en
SP Deventer verzoeken u om de Afghaanse vluchtelingen in Schalkhaar te ondersteunen.
Teken uit solidariteit de petitie: https://secure.amnesty.nl/petitie_afghanistan
Zaterdag 26 mei 15.00 uur Vliegerprotest aan de IJsselkade naast de spoorbrug.