Omdat de gemeente geen inhoudelijk oordeel wil vellen over kunst en cultuur is een onafhankelijke Adviesraad Cultuur Deventer ingesteld.  

De adviesraad beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de regeling Programmasubsidie Cultuur. De adviesraad beoordeelt de aanvragen op artistieke-inhoudelijke kwaliteit, rekening houdend met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding. 

De adviesraad komt 3 keer per jaar bij elkaar om nieuwe aanvragen te beoordelen. De adviesraad bestaat uit de volgende leden: 

  • Mevrouw M. Temmink (voorzitter), expertise programmalijn Podiumkunsten 
  • Mevrouw J. van Marissing, expertise programmalijnen Erfgoed en Beeldende Kunst 
  • De heer G. van der Wijk, expertise programmalijnen Taal, literatuur en Media en Cultuureducatie 
  • De heer J. van der Graaf, expertise programmalijn Beeldende Kunst 
  • De heer R. Kramer, expertise programmalijn Podiumkunsten