Het gaat meestal over leerlingen met een diagnose in het autisme-spectrum (ASS) die in een andere plaats op een volwaardige VSO-locatie zitten.

Het ontbreken van deze zorg stemt tot nadenken, aldus de ASDD in een brief aan het college en gemeenteraad: ‘Wij hebben de indruk dat een aanzienlijk aantal (tientallen?) leerlingen, met name met ASS problematiek, elders in de regio opgevangen worden omdat hun ouders onvoldoende vertrouwen hebben dat de opvang in Deventer in voldoende mate gewaarborgd is. Klassen met expertise binnen het EHL hebben blijkbaar geen volwaardig aanbod zoals dat elders in de regio met een volwaardig VSO wel het geval is.

Het gevolg is volgens de ASDD dat deze leerlingen niet meer in beeld zijn bij de lokale hulpverlening. De adviesraad vraagt dan ook af of een lokaal aanbod via een VSO-dependance een oplossing is.

In de brief  zet de ASDD ook kanttekeningen bij het aantal leerlingen dat permanent thuis zit. Volgens de cijfers uit de jaarkrant Leerplicht zijn er twee leerlingen in Deventer die permanent thuis zitten. De ASDD ontvangt echter signalen uit de hulpverlening dat dit cijfer veel te optimistisch wordt gesteld. Mogelijk zitten kinderen met een diagnose ziek thuis omdat ze op school moeilijk of niet functioneren, aldus de ASDD. Ze vraagt zich dan ook af of de afdeling leerplicht deze leerlingen in beeld heeft.