De opbrengst van de grote clubactie is 270 euro en de speculaasactie leverde 1175 euro op. BC IJsselstad bedankt iedereen voor het verkopen van loten en/of speculaas.