Samen zorgt men voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn. Dit is de regionale ambitie die geformuleerd is bij het tot stand komen van het Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe in 2015. Er is sindsdien al veel bereikt, maar de sector wordt op dit moment opnieuw geconfronteerd met flinke uitdagingen. Vandaar ook dat Aventus, het regionaal werkbedrijf, Strategische Board Stedendriehoek en WGV Zorg en Welzijn het initiatief genomen hebben om te komen tot een Regionaal Actieplan. Het aantal partijen dat hierop aanhaakt groeit.

Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn: “De arbeidsmarktsituatie is drastisch veranderd en het is tijd om gezamenlijk nieuwe stappen te nemen. Daarbij moeten we op verschillende fronten aan de slag en nieuwe wegen in durven slaan. Slimmere oplossingen bedenken voor het organiseren van zorg(innovatie) en duidelijker zijn in wat we willen/kunnen en tegelijkertijd ook een cultuurverandering teweeg brengen.”
Johan Kruithof, onder meer voorzitter van Factor Werk, riep namens de 14 gemeenten in de regio werkgevers op baangaranties af te geven voor degenen die een opleiding gaan volgen.

Met het zetten van hun handtekening onder de intentieverklaring hebben partijen zich gecommitteerd aan de gezamenlijk afgesproken koers en toegezegd hun verantwoordelijkheid nemen bij de uitwerking van een aantal thema’s:

  • Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
  • Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en werkzoekenden
  • Verhogen van het opleidingsrendement en sectorrendement
  • Vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden
  • Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.
  • Daarnaast worden de mogelijkheden voor een extra inzet op preventie, innovatie en creatieve oplossingen voor de voorliggende uitdagingen onderzocht.

Ook in de regio Zwolle, de Achterhoek en in Twente werkt de werkgeversvereniging, samen met zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, gemeenten, bonden en andere stakeholders, aan de opzet van regionale actieplannen. Het streven is om deze nog dit jaar gereed te krijgen.