Het transport over water naar de losplaatsen in Nederland kan niet meer gegarandeerd kan worden. Dat noodsignaal heeft de NVLB, de Nederlandse Vereniging van Leveranciers Bouwgrondstoffen, afgegeven. De waterstand op de Rijn, en dus ook de IJssel, daalt de komende dagen richting een kritieke grens, waarbij minder grind- en zandvaart de ondieptes kan passeren. Laad- en losplaatsen worden onbereikbaar. Dit meldt RTV Oost.

De aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn en de IJssel kan de komende weken mogelijk geheel stil komen te vallen door de extreem lage waterstand op de Rijn. De waterstand bij Deventer is gedaald tot 71 centimeter boven NAP.

Door het lage water is er nu al een schaarste aan vervoerscapaciteit, omdat er meer schepen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid. De binnenvaartschepen kunnen vanwege de beperkte diepgang slechts een deel van de normale lading meenemen.

Alternatieve aanvoer via het spoor en de weg zijn waar mogelijk al benut en kunnen door de beperkte beschikbaarheid van transportmiddelen niet verder worden ingezet.