Onlangs werd bekend dat het aantal zwerfjongeren in Nederland is toegenomen. Lokaal bleek dat de gemeente Deventer geen zicht heeft op de problematiek en of deze in de stad is toegenomen, aldus het regionale dagblad. Voor de drie fracties was dat voldoende aanleiding om aan de gemeente te gaan vragen of ze een onderzoek willen starten naar het aantal zwerfjongeren in Deventer.

De partijen hebben ook kritiek op een uitspraak van de gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Hij vroeg zich in het artikel af “of we jongeren die bij vrienden op de bank slapen zwerfjongeren moeten noemen.” De fracties willen daarom opheldering van de gemeente hoe ze deze uitspraak moeten lezen. ‘Is het college voornemens om een discussie te gaan starten over de definitie van zwerfjongeren en zo ja, met welk doel?’

Woordvoerder Stuurman laat weten dat zijn uitspraak gezien moet worden in het licht van het interview. “Hoewel wij geen toename zien in de aanmeldingen van zwerfjongeren bij de opvanglocaties hebben jongeren wel degelijk moeite met het vinden van zelfstandige woonruimte. Vooral de groep met een bijstandsuitkering en/of waar de ouders het ook financieel krap hebben, zijn kwetsbaar. Sommige van deze jongeren zoeken een oplossing door op de bank te gaan logeren bij vrienden.” Hij laat het aan de gemeente over om de vragen van de drie fracties te beantwoorden.

Kitty Schmidt van Deventer Sociaal laat weten dat er al jaren gevraagd wordt naar informatie over de stand van zaken rond zwerfjongeren. “De gemeente heeft grote moeite om de cijfers boven water te krijgen. Over hoeveel jongeren heb je het en waarom sluit de hulp en aanbod van de gemeente onvoldoende aan?”  De fractievoorzitter vindt het daarom tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar de problematiek.