Inbraken
Er is een afname te zien in het aantal woninginbraken in IJsselland-Zuid. In de gemeente Olst-Wijhe is het aantal woninginbraken echter wel verdubbeld van 11 in 2018 naar 23 in 2019. De politie handelde in 2019 aanzienlijk meer verdachten van woninginbraken af dan het jaar ervoor. Daarnaast is in 2019 het aantal auto-inbraken sterk afgenomen.
Het aantal inbraken in schuren, tuinhuizen en garages binnen de gemeenten Deventer en Raalte steeg in 2018 aanzienlijk. Een specifieke veelpleger bleek hier grotendeels voor verantwoordelijk. Aanpak van deze persoon had tot gevolg dat het aantal schuurinbraken het afgelopen jaar sterk is gedaald.
Overlast
In 2019 registreerde de politie in IJsselland-Zuid meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. In de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe nam dit sterk toe. In Raalte bleef het ongeveer gelijk. Daarnaast was er in de gemeente Deventer een flinke toename op het gebied van vuurwerkoverlast.
Ron König, burgemeester van Deventer, is tevreden over de cijfers en de resultaten die zijn geboekt. “Heel mooi dat het aantal misdrijven in Deventer –in tegenstelling tot de landelijke toename -opnieuw is gedaald. De autobranden blijven wel zorgelijk natuurlijk. Ook het feit dat in onze gemeente meer slachtoffers zijn van fraude, en de bijdrage van jongeren aan deze vorm van criminaliteit, is verontrustend. De aanpak van met name digitale fraude vraagt steeds meer capaciteit van de politie. Maar over het algemeen gaat het goed in Deventer.”