Onderdeel van de aanbesteding is het uitvoeren van een pilotproject op gebied van variabel laden. Daarin onderzoekt het bedrijf samen met Enpuls, Liander, E-laad en Living Lab Smart Charging hoe automobilisten kunnen worden gestimuleerd hun elektrische auto op te laden tijdens daluren, om zo het elektriciteitsnet niet onnodig zwaar te belasten.