In de dagelijkse praktijk ziet het COC dat LHBTI’ers vaker worden gepest en respectloos bejegend. (LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L) homoseksuele mannen (H) biseksuelen (B) transgenders (T) intersekse (I). Landelijk gezien registreert de politie drie meldingen per dag van LHBTI-geweld en discriminatie jegens LHBTI’ers. Onder LHBTI’ers is de aangiftebereidheid echter erg laag vanwege angst voor bedreigingen of schaamte. Om de drempel te verlagen voor deze specifieke groep heeft de politie ‘Roze in Blauw teams’ opgericht. Deze teams moeten hét aanspreekpunt binnen de politie zijn voor de LHBTI-gemeenschap.

Uit gesprekken van de PvdA en D66 met diverse gerelateerde organisaties blijkt de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. “De aanwezigheid van Roze in Blauw is niet of nauwelijks voelbaar in Deventer. Dat moet en kan beter”, vindt Rob Philip van COC Deventer. 

Raadsleden Harps en Korenromp pleiten daarom voor een betere zichtbaarheid van de ‘Roze in Blauw teams’ van de politie en vinden dat district IJsselland een eigen Roze in Blauw team moet hebben. “Het regionaal veiligheidsoverleg is een goede plek om deze vraag neer te leggen”, aldus Harps en Korenromp. 

“Het is vreemd dat het Roze in Blauw team voor district IJsselland valt onder regio Oost-Nederland. Daarmee is er voor dit enorme gebied maar één roze in blauw team die zich specifiek bezighoudt met de belangen van LHBTI’ers. Om een idee te geven: Oost-Nederland is Overijssel en Gelderland bij elkaar”, aldus D66’er Tjoek Korenromp. Volgens PvdA-raadslid Marco Harps is dit onvoldoende: “Één ‘roze in blauw eenheid’ is niet genoeg om het hele gebied te bedienen. Ook in Deventer moet erop aangestuurd worden dat er voldoende capaciteit komt zodat LHBTI’ers zich veiliger kunnen voelen en de aangiftebereidheid groter wordt.”