Het college van burgemeester en wethouders stelt deze aanpassing voor aan de gemeenteraad. 

De gemeente krijgt de afgelopen jaren veel klachten over overlast en gevoelens van onveiligheid. Deze klachten gaan vooral over de Beestenmarkt, het Boreelplein en de strandjes en landtong bij de IJssel. 

Overlast inperken 

De problemen betreffen samenscholen, lawaai, vernielingen, vandalisme en vechtpartijen. Ook is er overlast door verwarde personen, overlast door gebruik van alcohol, drugs en lachgas en drugshandel. De gemeente wil hinder en overlast inperken en gevoelens van onveiligheid wegnemen. Deze APV-wijziging is een aanvulling op eerdere maatregelen.